ภายในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ มีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ภาครัฐจึงต้องเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปการ จัดสรรที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม   และเมื่อ พ.ย. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หนึ่งในมาตรการนั้น คือ สร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Senior Complex มี “กรมธนารักษ์” เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ และเมื่อปี 2560 ได้เซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร บนที่ดินราชพัสดุ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 72 ไร่

นอกจากนี้ สำหรับ Senior Complex ในที่ราชพัสดุนั้น กรมนารักษ์ จะได้ดำเนินการสร้างในอีก 4 พื้นที่ ได้แก่ 1.จ.ชลบุรี 2.จ.เชียงใหม่ 3.จ.เชียงราย และ 4.จ.นครนายก โดยกำหนดผลตอบแทนตามหลักประชารัฐ กล่าวคือ ค่าเช่าตารางวาละ 1 บาทต่อเดือน ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี ยกเว้นเชียงใหม่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุ (ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์) ที่กรมธนารักษ์ ทำร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี บนที่ราชพัสดุ พื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด ซึ่งเบื้องต้นกำหนดไว้กว่า 900 ยูนิต แต่ละยูนิตมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 30 ตารางเมตร ราคาห้องละ 1.8-1.9 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวมกว่า 3,000 ล้านบาท

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเงื่อนไขการจัดสร้างและบริหารโครงการ โดยจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาประมูลก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะเปิดให้จองภายในปีนี้ และการดำเนินโครงการน่าแล้วเสร็จในปี 2566 จะเป็นศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย

ภายในโครงการมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

1.Hospice Zone ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.Nursing Home Zone พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นหรือฟื้นฟูสุขภาพ

ทั้งนี้ใน facebook   เพจ Ramathibodi Elderly Care and Hospice ได้โพสต์ รายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิจองที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยระบุ ว่า

1️.สัญชาติไทย อายุตั้งแต่  60 (หกสิบ) ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง

2️.ได้รับสิทธิการพักอาศัย 30 (สามสิบ) ปี โดยจัดทำเป็นสัญญาตามแบบที่กรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบ

3️.พักอาศัยได้ไม่เกิน 2 (สอง) คน ต่อหน่วย/ยูนิต โดยให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติหลักสัญชาติไทย อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน

4️.ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ขายคืนให้แก่ผู้บริหารโครงการฯ และกรณีที่ประสงค์จะออกจากโครงการฯ ก่อนกำหนดหรือกรณีเสียชีวิต สิทธิการพักอาศัยจะถูกระงับทันทีโดยไม่ตกทอดแก่ทายาท 

5️.ผู้สูงอายุจะต้องผ่านการคัดกรองสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดก่อน จึงจะสามารถเข้าพักอาศัยในโครงการฯ  โดยราคาเริ่มต้น 1.8 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 298 5364

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ยังไมได้มีการเปิดให้จอง

รวบรวมข้อมูลจาก

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1780794485396599&id=199688926840504&_rdc=1&_rdr

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *