มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ Huawei ICT Academy สร้างความร่วมมือทางการศึกษายุคดิจิทัล พร้อมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพื่อการศึกษา สู่ Digital Transformation ตลอดจนแนวทางพัฒนาความร่วมมือโครงการ Huawei ASEAN Academy ในอนาคต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ Huawei ICT Academy โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Jason Peng, Vice President of Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ร่วมลงนาม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ในการสนับสนุนหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีจากบริษัท หัวเว่ย หลายหลักสูตร อาทิ อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร ระบบคลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ ตลอดจนนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครเข้าทำงานในองค์กรที่ใช้อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารของบริษัทหัวเว่ยที่รับคนเข้าทำงานจำนวนมาก และในอนาคตจะมีโครงการรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจศึกษากับบริษัทหัวเว่ย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนวัตกรรม และความร่วมมือในด้านต่างๆ ในโอกาสการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันดังกล่าว บริษัทหัวเว่ยได้มอบกระดานอัจฉริยะและชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *