ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บรรยายหัวข้อ  “ครูและชุมชน” คือสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  ในงาน TEP Forum Sisaket พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ  ซึ่ง สสวท. กับโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ศรีสะเกษ ร่วมปฏิรูปการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อเร็ว ๆ นี้

            ทั้งนี้ สมรรถนะเกิดจากการหลอมรวมกันของความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งเกิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท้าทาย กิจกรรมที่สร้างขึ้น ต้องมีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น ที่เหมาะกับวัย เหมาะกับผู้เรียน ดังนั้นโจทย์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็ก ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว รวมถึงความร่วมมือจากการเรียนรู้ในชุมชนจริง จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

            สำหรับครู “ครู” คือ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และเป็ผู้สร้างสมรรถนะให้กับเด็ก จัดสภาพแวดล้อม เชื่อมโยง สิ่งรอบตัว สามารถสร้าง ส่งเสริม ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตามสถรรถนะของผู้เรียนและเหมาะสมในชั้นเรียน

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *