รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ด้านเด็กและวัยรุ่น ได้โพสต์เฟชบุ๊กส่วนตัว “บันทึกหมอเดว” ถึงประเด็นที่กลุ่มนักเรียนเลว และภาคีนักเรียน KKC ประกาศชวนนักเรียน แต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียน 1 ธันวาคมนี้ ว่า ด้วยจิตใจที่เป็นกลาง #การใส่ชุดนักเรียน!! ไม่ใช่เป็นสัญญลักษณ์เชิงอำนาจนิยม แต่เป็นเชิงสัญญลักษณ์เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่กำลังเจริญงอกงามทั้งในใจเราและสังคม

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ระบุในเฟชบุ๊กว่า การใส่ชุดนักเรียน เป็นเจตนารมณ์ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน #สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในจิตใจที่น้องๆ ทุกคนมีความสำคัญเสมอกัน ไม่ว่ายากดีมีจนแต่เราก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน จะอยู่ภาคไหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินแล้วยังเป็นการสอนผู้ใหญ่ให้ระลึกถึงความเป็นระบบระเบียบ มีวินัย ไม่เห็นแก่ตัว พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันสามารถแยกแตกต่างกรณีการเข้าออกสถานที่ต่างๆเพื่อความปลอดภัย กรณีมีการแอบแฝง และการเข้าออกสถานที่ที่เสี่ยง เมื่อผู้คนพบเห็นพร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันทีคนที่เป็นพ่อแม่ ก็ย่อมมองเห็นความน่ารัก ความสดใสผ่านชุดนักเรียนได้เป็นอย่างดี บ่งบอกถึงภาระหน้าที่ที่กำลังมีความเพียรในการใฝ่หาความรู้ พัฒนายกระดับตนเองในแง่ภาระหน้าที่ของน้องๆ เชื่อมั่นว่า น้องๆทุกคนกำลังพัฒนาให้ยืนได้ด้วยตนเอง และมีสัมมาชีพในภายภาคหน้า แต่อีกหน้าที่ของน้องๆคือการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อพัฒนาวินัยความรับผิดชอบในตนเอง การใช้ชุดนักเรียนให้เป็นระเบียบเดียวกัน เป็นการฝึกจิตใจผ่านการลงมือทำเป็นวิถีแห่งชีวิตของตนเอง จะทำให้เติบโตขึ้นมา เป็นคนทำงานอย่างมีระบบ เคารพวิชาชีพกันและกัน เหมือนเช่น แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา แม้แต่ในภาคเอกชน ที่มีชุดทำงานที่เข้าเป็นระบบเป็นต้น ในฐานะหมอวัยรุ่น น้องๆ ทุกคนครับ แม้ว่า#ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หน้าที่ให้ของผู้ใหญ่ คือทำให้เด็กๆทุกคน #อยู่รอดปลอดภัย#ได้รับการปกป้องคุ้มครอง#ให้ได้รับการพัฒนา#สร้างการมีส่วนร่วม แม้แต่พรบ.คุ้มครองเด็ก ก็ยังให้คำนิยาม เด็กหมายถึง ผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ ต้องคำนึงถึง ทั้ง ความปลอดภัย การปกป้องคุ้มครอง พัฒนา และบทบาทการมีส่วนร่วม ฉะนั้น #พื้นที่ในการพัฒนาในรั้วโรงเรียนให้เป็นวิถีแห่งชีวิต เมื่อเติบโต จนสามารถมีมิติการตัดสินใจ และเกิดทักษะการอยู่ร่วมกันได้แล้ว มีสมรรถนะในการเลี้ยงชีพตนเองได้ด้วยสัมมาชีพ ความมีอิสระในทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้ !!! ตามสิทธิเสรีภาพ และครรลองวิถีแห่งชีวิต แม้ชุดแต่งกายก็เป็นสิทธิเสรีภาพเต็มตัว แต่ในระหว่างที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนา ทั้งสัมมาชีพ และการสร้างความทักษะ ทัศนคติ การอยู่ร่วมกันในสังคม

ทั้งนี้ขอให้ตระหนักสิ่งที่ #คณะกรรมสถานศึกษา ในแต่ละท้องถิ่นควรทำการบ้านคือ #การทำให้สอดคล้องกับบริบทสังคมท้องถิ่นนั้นๆมากกว่าคำสั่งจากส่วนกลาง !!!!! หากทำตรงนี้ได้ดี ภาพอำนาจนิยมจะถูกปลดปล่อยออกไป กระทรวงมีงานใหญ่ที่ควรทำมากมาย ถึงเวลาแล้วที่ควรกระจายอำนาจสู่บริบทท้องถิ่น #ความงดงามของคณะกกสถานศึกษาจะเกิดขึ้นหากดึงสภานักเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อการอยู่ร่วมกัน และคณะกก.สถานศึกษาต้องไม่ทำตัวเป็นตรายาง แต่เป็นกลไกที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รับผิดและรับชอบ คานอำนาจผู้บริหาร ด้วยหัวใจคุณธรรม ก็จะยกระดับการกระจายอำนาจได้ดียิ่งขึ้น การใส่ชุดนักเรียน!!! จึงเป็นความงดงามยกระดับจิตใจการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ไม่โลภ ไม่หลงตน และพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่น #ย่อมเป็นความงดงามของการพัฒนาสมรรถนะและจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและทั้งต่อการอยู่ร่วมในสังคม ด้วยรักและเข้าใจวัยรุ่น #บันทึกหมอเดว30/11/63

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *