นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ คลองชักพระ – คลองบางกอกใหญ่ – คลองบางกอกน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ในพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี รวมระยะทาง 18 ก.ม. โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้บริหารเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ท่าเรือวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ถึงท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี


สำหรับเส้นทางการสำรวจในครั้งนี้ ประกอบด้วย ท่าเรือวัดสุวรรณาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 สำรวจคลองบางกอกน้อยซึ่งเดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าก่อนขุดคลองลัดบางกอก ชมสถานที่สำคัญ เช่น วัดศรีสุดารามที่เคยเป็นวัดชีปะขาวในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดภาวนาภิรตาราม ล่องเรือผ่านเส้นทางสู่คลองชักพระซึ่งเป็นชื่อเกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระ ที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ ถึงวัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน ย้อนอดีตสายน้ำเจ้าพระยาสมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ วัตตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก คลองบางระมาด ย่านชาวสวนคลองบางเชือกหนัง สู่คลองมอญ ย่านบ้านศิลปิน

แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในย่านเก่าที่เข้ากับงานศิลปะ วัดกำแพงบางจาก วัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาที่งดงามท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ ผ่านวัดนวลนรดิศ วัดประดู่ฉิมพลี ผ่านคลองภาษีเจริญ วัดปากน้ำ คลองด่านสู่คลองบางหลวง เพื่อเดินทางสู่ย่านตลาดพลูแหล่งประวัติศาสตร์ย่านอาหารอร่อย ผ่านย่านสำคัญ อาทิ วัดราชคฤห์วรวิหาร วัดบางยี่เรือเหนือที่ได้รับการบูรณะโดย พระยาพิชัยดาบหัก วัดอินทารามวรวิหารวัดสำคัญของฝั่งธนบุรีที่มีมาตั้งแต่อยุธยา พระเจดีย์กู้ชาติที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถิ่นฐานบ้านขุนนาง ย่านชาวลาวบางไส้ไก่ ถิ่นฐานชาวมอญที่วัดประดิษฐาราม ถิ่นแขกที่กุฎีเจริญพาศน์และกุฎีต้นสน สู่วัดหงส์รัตนารามวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระแสนและพบหลวงพ่อทองคำ รวมถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมัสยิดต้นสนสถานที่สำคัญของชุมชนมุสลิมสมัยอยุธยา และจุดสุดท้ายวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ปากคลองบางกอกใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตธนบุรี


รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การลงเรือสำรวจเส้นทางในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมีผลส่งเสริมทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนรากหญ้า พร้อมผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก ซึ่งเส้นทางระยะทางประมาณ 18 ก.ม. ที่สำรวจนั้น เป็นเส้นทางที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายคนอาจยังไม่เคยได้สัมผัส

โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยคือกรุงธนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายจุดและตลาดจำหน่ายสินค้าของกินของใช้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่หลายแห่งและสามารถเชื่อมต่อสู่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Sky Park) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังคลองโอ่งอ่างและย่านเยาวราชได้อีกด้วย โดยจากการสำรวจเส้นทางนั้นพบว่า กรุงเทพมหานครต้องปรับปรุงในหลายๆเรื่อง เช่น ความสะอาด การสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำที่พบว่าบางช่วงของคลองแคบมาก เรือไม่สามารถสัญจรสวนกันได้ ความปลอดภัยของท่าน้ำและท่าเทียบเรือ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะรวบรวมปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรีดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการเพิ่มเสน่ห์ให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไป

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *