เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film festival 2020) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ก.ย. 2563 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ ฉายภาพยนตร์สั้น ฉายภาพยนตร์อาเซียนอันทรงคุณค่า และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลก ดังนั้น เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 ครั้งนี้จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยภายหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (The Road Ahead: Thai Film and Video Industry After Covid-19) ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อหาทิศทางในการบูรณาการช่วยเหลือกันในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ผู้เกี่ยวข้องที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ที่จะเข้ามานำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์และร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย


สำหรับผู้ร่วมเสวนา อาทิ ผู้แทนองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ผ่านระบบ (ZOOM) ผู้แทนสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย ผู้แทนสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ผู้จัดการกองทุนพูริน พิคเจอร์ ผู้แทนโปรดิวเซอร์และผู้ลงทุนอิสระในภาพยนตร์ไทย ถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์จากวิทยากรหลายๆ สาขา ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้สนใจได้เข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่: www.baff.go.th/online-registration-film-seminar

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *