นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ล่าสุดร่วมกับศิลปิน และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ และลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูเยียวยา ศิลปินทั่วไป ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะมีการแสดงศิลปินทุกภาค จำหน่ายอาหาร สินค้าวัฒนธรรมไทยแล้ว ภายในงานมีจุดเช็คอิน : ชุมชนคุณธรรมเสน่ห์วิถีไทย “บวร On Tour” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่นำมาตั้งไว้กลางกรุง มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย เผยแพร่เสน่ห์ของชุมชน ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ประจำชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

        นายกฤษศญพงษ์กล่าวอีกว่า  อีกหนึ่งไฮไลท์ในงานครั้งนี้ คือพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมไปถึงการเปิดเวทีจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำ บวร ทั่วประเทศ เพื่อขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรม เผยแพร่ผลงานของชุมชน หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง บวร สู่สาธารณชน ตลอดเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นต่อไป 

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *