เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ที่โรงภาพยนตร์ CAT FIRST CLASS ชั้น 8 เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film Festival 2020) ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN SHORT FILM COMPETITION) และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการภาพยนตร์อาเซียน (SEA PITCH) : SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH) โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ผู้บริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ คณะผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมภาพยนตร์อาเซียน ดารา ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

นางยุพา กล่าวว่า รัฐบาลโดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film festival 2020) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย.2563 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –2564 ) และเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ โดยจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์ ประกอบด้วย 1.จัดฉายภาพยนตร์คุณภาพจากชาติอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวม 5 เรื่อง 2.จัดฉายภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่า (ASEAN Classic) จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ น้ำผึ้งพระจันทร์ 3.จัดฉายภาพยนตร์ของสายการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN SHORT FILM COMPETITION) จำนวน 15 เรื่อง 4.จัดสัมมนาด้านภาพยนตร์ในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม และ5.มอบรางวัลบุคคลเกียรติยศ (Life Time Achievement Award) ให้กับ นางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติของประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN SHORT FILM COMPETITION) โดยในปีนี้มีผู้ชนะการประกวด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัล BEST ASEAN SHORT FILM ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 2,000 USD คือ HERE IS NOT THERE กำกับภาพยนตร์โดย Nelson Yeo จากประเทศสิงคโปร์ 2.รางวัล JURY PRIZE ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 1,000 USD คือ THE UNSEEN RIVER กำกับภาพยนตร์โดย Phạm Ngọc Lan จากประเทศ เวียดนาม 3.รางวัล SPECIAL MENTION ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 5000 USD คือ TO CALM THE PIG INSIDE กำกับภาพยนตร์โดย Joanna Vasquez Arong จากประเทศฟิลิปปินส์

ขณะเดียวกัน ได้ริเริ่มกิจกรรมประกวดโครงการภาพยนตร์อาเซียน (SEA PITCH) : SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH) เป็นปีแรก คัดเลือกโครงการสร้างภาพยนตร์ขนาดยาว 8 โครงการ โดยคนทำหนังจากภูมิภาค อาเซียนที่มีไอเดียในการผลิตภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผู้กำกับและโปรดิวเซอร์จะเข้าร่วมอบรมพิเศษออนไลน์ด้านการนำเสนอโปรเจกต์ (Pitching) กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมตัวนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ โดยผู้ชนะการประกวด จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัล SEAPITCH Award ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 5,000 USD ได้แก่ Causeway กำกับภาพยนตร์โดย Aw See Wee จากประเทศมาเลเซีย 2.รางวัล Runner-Up Prize ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 3,000 USD ได้แก่ A Useful Ghost กำกับภาพยนตร์โดย รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค จากประเทศไทย และ3. รางวัล SPECIAL MENTION ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 2,000 USD ได้แก่ Skin กำกับภาพยนตร์โดย ต้องปอง จันทรางกูร จากประเทศไทย ทั้งนี้ งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภาพยนตร์ระหว่างกันด้วย’

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *