กรมสุขภาพจิต แจงเหตุ ปลด เพราะประชาชนกังวลใจ ไม่สบายใจ และกรมสุขภาพจิตไม่สามารถดำเนินภารกิจที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและสร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชนในสังคมได้ ด้านอแมนด้า เปิดใจหลังถูกปลด ไม่เสียใจและจะเดินหน้าโครงการต่อ

วันที่ 2 มี.ค. 2564 กรมสุขภาพจิตได้ยุติการมอบหมาย นางสาวอแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เป็นทูตด้านสุขภาพจิต ตามที่กรมสุขภาพจิตและกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้เคยมีการตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์งานด้านสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนั้น รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมสุขภาพจิตมีข้อตกลงกับกองประกวดในการมอบหมายให้เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ดำเนินภารกิจเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรมสุขภาพจิตหรือทูตด้านสุขภาพจิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ทางกรมสุขภาพจิตได้รับทราบถึงข้อกังวลของประชาชนต่อการมอบหมายภารกิจด้านสุขภาพจิตแก่ นางสาวอแมนด้า ชาลิสา ออบดัม เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการมอบหมายภารกิจทูตด้านสุขภาพจิตที่ได้นั้นไม่ได้เป็นการมอบหมายอภิสิทธิพิเศษแต่อย่างใด เป็นเพียงหน้าที่และภารกิจการช่วยเหลืองานด้านสุขภาพจิตเท่านั้น ซึ่งมีหน้าที่ได้แก่

ภาพแถลงข่าวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1.ส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานด้านสุขภาพจิต
2.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดี
3.ปฏิบัติงานจิตอาสากรมสุขภาพจิต
4.ขยายเครือข่ายจิตอาสาเพื่อสร้างกระแสการเป็นผู้รับฟังที่ดี
เช่นเดียวกับความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตกับกองประกวดมิสไทยแลนด์เวิล์ดในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการมอบหมายภารกิจทูตด้านสุขภาพจิตเช่นเดียวกัน

กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายในการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ดี กรมสุขภาพจิตรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนในขณะนี้ และกรมสุขภาพจิตไม่สามารถดำเนินภารกิจที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและสร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชนในสังคมได้ ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้มีการปรึกษาหารือกับกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และรับทราบร่วมกันถึงความกังวลใจของประชาชน ทางกรมสุขภาพจิตจึงขอยุติบทบาทภารกิจทูตด้านสุขภาพจิตดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 กรมสุขภาพจิต ได้แต่งตั้ง “อแมนด้า ออบดัม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือ “ทูตด้านสุขภาพจิต”โดยระบุว่า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า โดยมีแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตร่วมกันตลอดทั้งปี

หลังจากนั้น กรมสุขภาพจิตโพสต์เรื่องนี้ลงในเพจ ปรากฏว่า มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาก จนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ทัวร์ลง” เพราะมีหลายคนไม่พอใจที่อแมนด้าเคยออกมา call out ประเด็นทางการเมืองต่าง ๆ อาทิ การใช้ความรุนแรงของรัฐต่อประชาชน การอุ้มหาย และอื่นๆ และคนกลุ่มนี้เรียกร้องให้กรมสุขภาพจิตปลดอแมนด้า เพราะมองว่าอแมนด้าไม่รักสถาบันและประเทศของตัวเอง เป็นภัยต่อความมั่นคง และการแต่งตั้งอแมนด้าก็ยิ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งให้กับคนในชาติ ขณะเดียวกันกลุ่มแฟนนางงามและคนที่เห็นต่างก็เข้ามาปกป้องอแมนด้า และยืนยันว่าอแมนด้าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้ว เพราะเธอให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตมาตั้งแต่ก่อนเข้าประกวด และทำโครงการช่วยเหลือสังคมมาตลอด ส่วนการ call out ของอแมนด้าก็ยึดถือตามหลักสิทธิมนุษยชน ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายปะทะกัน จนแอดมินเพจกรมสุขภาพจิตต้องลงมาห้ามทัพ ขอให้ทั้งสองฝ่ายเปิดใจรับฟัง และสร้างความเข้าอกเข้าใจกัน แล้วหลังจากนั้นก็มีคนทำหนังสือถึงกรมสุขภาพจิตเรียกร้องให้ถอดอแมนด้าจากกรณีที่ กรมสุขภาพจิต ถอดตำแหน่ง อแมนด้า ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 ออกจาก “ทูตด้านสุขภาพจิต” หลังตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้เพียง 5 วัน จนเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อเวลา 18.00 น.นางปิยาภรณ์ แสนโกสิก และณรงค์ เลิศกิตศิริ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์จัดประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว พร้อมกับ น.ส.อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ถึงกรณีของกรมสุขภาพจิต ออกหนังสือยุติการมอบหมาย น.ส.อแมนด้า เป็นทูตด้านสุขภาพจิต ว่า ได้รับทราบข้อชี้แจงการยุติบทบาททูตด้านสุขภาพจิตของอแมนด้าแล้ว และยินดีปฏิบัติตามด้วยความเคารพ โดยทางผู้บริหารบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด โดยอแมนด้าและบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ยังคงความสัมพันธ์อันดีกับกรมสุขภาพจิต ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และร่วมงานกันในอนาคต เพื่อผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น รวมถึง บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด และอแมนด้ายังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้า โครงการ Have You Listened รับฟังปัญหา-เคียงข้างผู้ป่วยซึมเศร้า ที่อแมนด้าก่อตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนประเด็นเรื่องการแสดงความเห็นทางการเมือง ที่อแมนด้าเคยโพสต์ก่อนหน้านี้ ก็ไม่เคยมีการพูดถึงว่าจะมีผลกับการร่วมงาน แต่จนถึง ณ ขณะนี้ ทางกรมสุขภาพจิต ก็ไม่มีการโทรศัพท์หรือติดต่อมาอย่างเป็นทางการ ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนหนังสือชี้แจ้งของกรมสุขภาพจิตที่ออกมา ที่คล้ายว่า เป็นสาเหตุจากการแสดงความเห็นทางการเมือง ผู้อำนวยการกองประกวด ระบุว่า “ไม่อยากพาดพิงในประเด็นนี้”
อแมนด้า เปิดเผยความรู้สึกว่า สำหรับตัวเองรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และอยากจะบอกทุกคนว่า โครงการ Have You Listened รับฟังปัญหา-เคียงข้างผู้ป่วยซึมเศร้า ขึ้นมาก่อนที่จะไปเข้าพบกรมสุขภาพจิตและมันเป็นเสียงของหัวใจที่อยากทำจริงๆ เพราะมีประสบการณ์ด้านสุภาพจิตจริงๆ และอยากสานต่อโครงการนี้ให้ทุกคนรู้ว่าเสียงของทุกคนสำคัญ และตัวเองจะฟังเสียงของคน และจะทำโครงการนี้ต่อไป จะทำให้ดีถึงที่สุด และอยากจะบอกว่าไม่ว่าเสียงหรือความคิดเห็นของคุณจะเป็นอะไรก็พร้อมรับฟัง เพราะว่าฉันจะรับฟังคุณ
“มองว่าการยุติบทบาทของในการร่วมมือในครั้งนี้ ขอพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่เธอกำลังขับเคลื่อนอยู่ และพร้อมจะนำโครงการที่ทำอยู่ไปต่อยอดบนเวทีระดับโลก”อแมนด้า กล่าว

ภาพ main photo จาก https://pbs.twimg.com/profile_images/1355163776526376961/uHCufU92.jpg

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *