เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย นำโดย นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ประธานสูงสุดประจำ Uncommon International Group , นายพีรพล ระเวกโสม ประธานภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย และ น.ส.ภวรัญชน์ จิตรัตนโสภณ เลขานุการ ประสานงานประจำ Uncommon International Group และประชาสัมพันธ์ประจำภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เกี่ยวกับข้อเสนอด้านมาตรการการรับมือกับสถานการณ์ ด้านการคุกคามบุคลากรทางการศึกษา และความไม่โปร่งใสของข้อมูล โดยมี นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงาน รมว.ศธ.และคณะรับเรื่องแทน

โดย นายนฤเบศน์ กล่าวว่า ตามที่ ศธ.ให้โรงเรียนทั่วเทศเปิดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะทางการศึกษา รวมถึงข้อเรียกร้องทางการเมืองนั้น ทางกลุ่มได้รับเสียงสะท้อนจากเพื่อนนักเรียนจำนวนมากว่า มีความกังวลว่า หากออกมาแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเรื่องใดแล้ว ข้อมูลต่างๆ จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย อาทิ ถูกครูลงโทษ เพื่อนนักเรียนบูลลี่ เป็นต้น โดยทางกลุ่มมีข้อมูลยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว ว่าหลังจากเด็กออกมาแสดงความเห็นทางการเมือง ก็ถูกข่มขู่ เช่น ขู่จะตัดคะแนน ตัดทุนการศึกษา ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 100 โรงเรียน จึงอยากเรียกร้องให้ ศธ.ออกมาตรการที่จะปกป้องนักเรียนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น โดยขอความชัดเจนของมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็ก ภายในวันที่ 27 สิงหาคม หรือให้ได้ความชัดเจนภายใน 3 วันนี้ เพื่อพิสูจน์ว่า ศธ.เป็นผู้นำทางการศึกษาอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ต้องมีมาตรการที่ชัดว่า หากครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการคุกคาม หรือทำร้ายเด็กที่แสดงความเห็นทางการเมือง จะมีมาตรการในลงโทษอย่างไร ซึ่งต้องเป็นมาตรการที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

นายนฤเบศน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขอให้ออกแบบระบบในการรับฟังความคิดเห็นที่ยืดหยุ่น โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ในโรงเรียน ภายใน 7 วัน ซึ่งตนเชื่อหากนักเรียนทุกคนมีความรู้สึกปลอดภัย ทั้งร่างกาย จิตใจ และข้อมูล จะมีนักเรียนที่ออกมาให้ความร่วมมือกับศธ. แน่นอน หากเป็นเช่นนี้ก็เชื่อว่า จะทำให้การพัฒนา ศธ.เป็นไปอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี

นายพีรพล กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อนนักเรียนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จำนวนมากที่ถูกครูฝ่ายปกครอง เรียกไปพบ ถูกทำร้ายร่างกาย เช่นตบหัว ถูกทำร้ายทรัพย์ทรัพย์สินเช่น ตบโทรศัพท์ และถูกขู่ตัดคะแนน ซึ่งจริงแล้วมีจำนวนมากกว่ารายชื่อที่ทางกลุ่มรวบรวมไว้ กว่า 200 แห่ง จึงอยากเรียกร้องให้มีการควบคุมการคุกคามจากภายนอก เช่นจากเจ้าหน้าที่ หรือจากประชาชน เพื่อปกป้องนักเรียนที่ใช้สิทธิในโรงเรียน

น.ส.ภวรัญชน์ กล่าวว่า แนวทางการทำงานของกลุ่ม เน้นการพูดคุยปัญหา และรับเรื่องราวร้องทุกข์ของนักเรียนโดยจะวางตัวเป็นกลางระหว่างศธ. และนักเรียน ไม่เข้าข้างใด ข้างหนึ่ง ไม่เน้นการระดมพล แต่เน้นให้คนออกมาปกป้องสิทธิตัวเอง ที่สำคัญจะไม่ขายข้อมูลของเพื่อนนักเรียนที่ร้องเรียนมา

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า รมว.ศธ.มีนโยบายชัดเจนให้ทุกหน่วยงานใน ศธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักเรียนในโรงเรียน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรวบรวมความเห็นเสนอผ่าน สำนักงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเสนอต่อรับมนตรีว่าการ ศธ.ภายในวันที่ 15 กันยายน จากนั้นวันที่ 17 กันยายน ศธ.จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศ ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ ขอยืนยันว่า ทุกความเห็นจะถึงมือ รมว.ศธ.แน่นอน ทั้งนี้ยอมรับว่า การประชาสัมพันธ์ของ ศธ.อาจจะไม่ถึงเด็กทุกคน ก็จะรับไปปรับปรุง นอกจากนี้จะเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนส่งถึง รมว.ศธ.โดยตรงอีกช่องทางหนึ่งภายใน 1 – 2 วันนี้

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *