กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมควบคุมโรคตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคโควิด 19 ฟรี บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรวจพบพนักงานขับรถชาวเมียนมา 3 ราย ส่งตัวรักษาโรงพยาบาลเมียวดี เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งฝั่งไทยและเมียนมา พร้อมส่งรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน ทีมสอบสวนโรค ชุดตรวจน้ำยา PCR และชุดตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันจากส่วนกลางสนับสนุน

บ่ายวันนี้ (11 ตุลาคม 2563) ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยกองโรคติดต่อทั่วไป ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ชาวเมียนมาบริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

   นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เตรียมพร้อมยา-เวชภัณฑ์ -ห้องปฏิบัติการ โดยพื้นที่ชายแดนแม่สอดสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 20-30 คน นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษด้านสาธารณสุข พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทันที และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ช่วยสื่อสารข้อมูลกับประชาชนทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

   สำหรับการตรวจพบพนักงานขับรถขนส่งสินค้าชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด 19 นั้น กรมควบคุมโรคสามารถดำเนินการติดตามได้ภายใน 24 ชั่วโมง ถือว่าทันเหตุการณ์ และมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก คงมาตรการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะช่วงประเพณีทอดกฐินและลอยกระทง สามารถจัดงานได้ แต่ขอให้รักษามาตรการป้องกัน ตระหนักแต่ไม่ตระหนกขอให้รับฟังข่าวสารทางการจากกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด

   ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจพบพนักงานขับรถชาวเมียนมาติดโควิด 19 ในครั้งนี้ เกิดจากการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งจากการคาดการณ์เหตุการณ์การระบาดที่อาจเกิดขึ้นใน 3 รูปแบบ เหตุการณ์นี้ถือว่าอยู่ในรูปแบบที่ 1 คือ พบผู้ติดเชื้อ สามารถตรวจจับและควบคุมได้ สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งทีมสอบสวนโรคจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงจัดรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสในฝั่งไทยที่โกดังอาลี และโกดังสิงห์รุ่งเรือง ส่วนอีกคันพื้นที่จะเป็นผู้เลือกจุดให้บริการ สนับสนุนชุดตรวจน้ำยา PCR จำนวน 1,000 ชุด และชุดตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันหรือ Rapid Test จำนวน 2,000 ชุด เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ ควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด

    “กรณีนี้คล้ายกับกรณีทหารอียิปต์ที่ จ.ระยอง ปัจจัยที่ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้เร็ว คือ การตรวจเชิงรุก และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น หากพบการเข้าประเทศผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งการนำชาวต่างชาติผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ทั้งผิดกฎหมายและเสี่ยงนำเชื้อโรคเข้าประเทศไทย สำหรับประชาชนที่สงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย”นายแพทย์โอภาส กล่าว

    ในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่อำเภอแม่สอดในครั้งนี้ ดำเนินการในกลุ่มพนักงานขับรถขาเข้าไทยและเมียนมา ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 จำนวน 115 ราย ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบผลเป็นบวก 2 ราย เป็นชาวเมียนมา ไม่มีอาการ ทั้งสองรายเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเมียวดี โดยผลการตรวจยืนยันให้ผลบวกตรงกันกับประเทศไทย จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อทั้งสองรายเดินทางมาจากเมืองเมียวดี โดยรายที่ 1 เดินทางเข้าไทย รอบเช้า 10.00 น. รอบบ่าย 15.00 น. ไปที่โกดังอาลี แยกขายปลาตลาดพาเจริญ และโกดังสิงห์รุ่งเรือง รายที่ 2 เดินทางเข้า 10.00 น. ออกจากด่าน 16.00 น. ไปยังโกดังสิงห์รุ่งเรืองแห่งเดียว อยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 7 ชั่วโมงตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ ในฝั่งของเมียวดี มีผู้สัมผัสที่ทำงานในโรงงานเดียวกัน 100 คน ทั้งหมดได้ถูกส่งเข้า state quarantine ของเมียนมา

    สำหรับวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้เชิงรุกคัดกรองแรงงานเมียนมาและคนไทยในชุมชนฝั่งไทยจำนวน 74 คน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR พบผลเป็นลบแล้ว 60 ราย ผลเป็นบวก 1 ราย เป็นพนักงานขับรถชาวเมียนมาเช่นกัน นับเป็นรายที่ 3 สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดพนักงานขับรถชาวเมียนมาทั้ง 3 ราย ในฝั่งไทยพื้นที่จะดำเนินการสอบสวนโรคให้ได้ข้อมูลต่อไป เบื้องต้นคาดว่ามีประมาณหลักร้อยคน ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อยู่ระหว่างหารือมาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง และดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

   อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสอบสวนและมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีการประสานงานและมีความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นอย่างดีในการป้องการแพร่เชื้อข้ามพรมแดนด้วยระบบเฝ้าระวังกักกันที่มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคที่มีความเข้มแข็งและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *