นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบปรับปรุง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยมีการปรับแผนที่สำคัญ คือการปรับเพิ่มวงเงินกู้ของรัฐบาลในกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ในปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 214,093 ล้านบาท , นำรายการหนี้ของบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) ออกจากแผนฯ เนื่องจากบริษัทการบินไทยได้พ้นสถานภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้หนี้เงินกู้ของการบินไทยไม่รับเป็นหนี้สาธารณะตามกฎหมาย

ปรับกรอบและวงเงินของการบริหารหนี้สาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF)

การจัดปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ จะส่งผลให้วงเงินตามแผนเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผลให้แผนการก่อหนี้ใหม่ปรับเพิ่มสุทธิ 158,521 ล้านบาท จากเดิม 1.49 แสนล้านบาท ปรับเป็น 1.65 แสนล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม ปรับลด 67,267 ล้านบาท จากเดิม 1,035,777 ล้านบาท เป็น 968,510 ล้านบาท และแผนการชําระหนี้ปรับลด 22,329 ล้านบาท จากเดิม 389,373 ล้านบาท เป็น 367,043 ล้าบาท

การปรับปรุงแผนฯครั้งนี้ จะส่งผลให้ประมาณการยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 8.21 ล้านล้านบาท โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี อยู่ที่ระดับร้อยละ 51.64 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 60 ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *