วันนี้ (4 กันยายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้ากรณีผู้ต้องขังชายไทยตรวจพบเชื้อ COVID-19 ซึ่งอยู่ระหว่างกักตัวก่อนเข้าแดนในเรือนจำ ว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1 คน ส่วนอีก 3 คน เป็นผู้ที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และซาอุดีอาระเบีย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศหลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องมา 101 วัน เป็นเพศชายอายุ 37 ปี มีประวัติเป็นดีเจที่ร้านอาหารหลายแห่ง ไปขึ้นศาลวันที่ 26 สิงหาคม 2563 พบเชื้อจากการตรวจคัดกรองขณะกักกันในห้องแยกก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 จากการซักประวัติพบว่าเริ่มป่วยวันที่ 29 สิงหาคม 2563 มีเสมหะในคอ ไม่มีอาการอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ได้รับการตรวจแล้วเป็นผู้ต้องขังที่แยกกักอยู่ในห้องเดียวกันจำนวน 34 รายตรวจไม่พบเชื้อ รวมทั้งผู้สัมผัสในครอบครัว 6 คน ได้ตรวจแล้ว 5 คนไม่พบเชื้อ

นพ.โสภณ
  จากการสอบสวนโรค ซักประวัติทั้งกับผู้ติดเชื้อและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ได้ข้อมูลบางส่วนเพิ่มขึ้น โดยจะสอบสวนโรคย้อนหลังไป 14 วันนับจากวันที่ 29 สิงหาคม คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งผู้ติดเชื้ออยู่ที่บ้านและไปทำงานเป็นดีเจในร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง โดยอยู่ร้านที่ถนนพระราม 3 วันที่ 15, 17, 20 ,22, 24 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 24:00 - 02:00 น. ที่สาขาพระราม 5 วันที่ 16, 21 และ 23 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 22:00 - 01:00 น. และร้านที่ถนนข้าวสารวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 21:00 - 24:00 น. ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือที่ทำงาน 3 แห่งนี้ ในช่วงเวลาที่จำกัดและในวันที่จำกัด ซึ่งทีมงานไทยชนะได้ตรวจสอบข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เช็คอินในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะนี้ส่ง SMS และโทรติดตามทางโทรศัพท์แล้ว

  ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่พบกับผู้ติดเชื้อที่ศาลอาญารัชดา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้สัมผัส 492 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน เสี่ยงต่ำ 478 คน ขณะนี้ได้ผลตรวจ 156 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 คน และสัมผัสเสี่ยงต่ำ 146 คน ไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตาม แม้ผลทางห้องปฏิบัติการตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 แนะนำให้กักตัวที่บ้าน และสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีเสมหะ ต่อจนครบ 14 วันนับจากวันที่พบกับผู้ติดเชื้อรายนี้

ขณะที่ นพ.เกียติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการลงพื้นที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ พบว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในห้องแยกโรค อาการหนักไม่รุนแรง มีเพียงเสมหะ และอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วย ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการระบาดในประเทศในรอบกว่า 100 วัน อาจทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่าติดเชื้อมาจากที่ใด

“จากการวิเคราะห์ของทีมแพทย์ คาดว่าอาจไปสัมผัสคนที่มาจากต่างประเทศ และมีความเป็นไปได้ว่าจะพบกันในสถานที่ที่ทำงานอยู่ หรืออาจติดจากในประเทศเองจากคนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นข้อสันนิษฐาน”
อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกจากการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนได้ผลลบ สะท้อนว่าการแพร่เชื้ออาจไม่รุนแรง ซึ่งขณะนี้ สธ.ได้ดำเนินการกักตัวกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงไว้แล้ว

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 3 ราย (สหรัฐอเมริกา 1 ราย, สิงคโปร์ 1 ราย, ซาอุดิอาระเบีย 1 ราย) รับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้, สถานกักตัวที่รัฐกำหนด และโรงพยาบาลทางเลือก และเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,277 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.51 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 96 ราย หรือร้อยละ 2.79 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,431 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้ ได้แก่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

 - สหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 31 ปี อาชีพว่างงาน เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจในครั้งแรก วันที่ 1 กันยายน 2563 (วันที่ 7 ของการกักตัว) เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 - สิงคโปร์ 1 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 54 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจในครั้งแรกวันที่ 2 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

  - ซาอุดิอาระเบีย 1 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 53 ปี อาชีพล่ามของสำนักงานแรงงาน เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 2 กันยายน 2563 เข้ารักษาในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)   พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกในวันที่ 3 กันยายน 2563 มีประวัติป่วยโควิด 19 เมื่อเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2563 เข้ารับการรักษาที่ซาอุดิอาระเบีย ผลตรวจก่อนเดินทางกลับไทยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ไม่พบเชื้อ

ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย

  เป็นผู้ต้องขังชาย สัญชาติไทย อายุ 37 ปี อาชีพดีเจ ทำงานในร้านอาหารหลายแห่ง เข้าสู่ระบบกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 พบเชื้อจากการตรวจหาเชื้อครั้ง 1 ในวันที่ 2 กันยายน 2563 (เป็นวันที่ 7 ของการกักตัว) เริ่มป่วยวันที่ 29 สิงหาคม 2563 มีเสมหะ เข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

  สถานการณ์ทั่วโลกวันนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสม 26,465,221 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 287,635 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 873,108 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา บราซิล และอินเดีย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 121 ของโลก

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *