วันนี้ (11 ก.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานจาก สทนช., กรมประมง, กรมธนารักษ์, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปัจจุบันบึงบอระเพ็ดมีเนื้อที่ประมาณ 1.3 แสนไร่ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณพัฒนา และฟื้นฟู ทั้งระบบ ได้แก่การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ การขุดลอกตะกอนดิน ขุดลอกทำวังปลา (Deep Pool) และขุดลอกคคลองดักตะกอน เป็นต้น ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้กล่าวมอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน ให้บึงบอระเพ็ดกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวนครสวรรค์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปโดยเร็ว สามารถรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.นครสวรรค์ได้ด้วย

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ สทนช.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2562 เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด 6 ด้าน ระยะ 10 ปี (ปี’63 – 72) มีทั้งสิ้น 56 โครงการ วงเงินประมาณ 5,700 ล้านบาท เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลทำให้น้ำต้นทุนเพิ่มประมาณ 67 ล้าน ลบ.ม. ลดความเสียหายจากน้ำท่วม 21,000 ไร่ ช่วยพื้นที่ภัยแล้ง 85,000 ไร่ นั้น สทนช.จะมีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการโครงการเร่งด่วน 9 โครงการ ปี’63-65 ทั้ง 3 ด้านอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผนหลักฯ โดยเร็ว ได้แก่ 1.แผนงานแก้ปัญหาบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” ปรับเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในบึง และปรับปฏิทินปลูกพืช 2.แผนงานแก้ปัญหาตะกอนตื้นเขินและเพิ่มปริมาณน้ำ และ 3.แผนงานแก้ปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้ง อาทิ การปรับปรุง ปตร.ปากคลองบอระเพ็ด ปรับปรุง ปตร.คลองบางปอง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเสนอแผนงานโครงการผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อตั้งของบประมาณในปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาบึงฯ ตามแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดเกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *