นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหา สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ณ โรงงานแปรรูปยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข

โดย นางสาวมนัญญา ได้แนะแนวทางให้ตรวจสอบระบบบัญชี ดำเนินการอยู่บนหลักความถูกต้อง ยุติธรรม เนื่องจากผลการดำเนินงานมีการขาดทุนสะสม ปัญหาการก่อสร้างล่าช้า ปัญหาในเรื่องระบบกระแสไฟฟ้าหน่วยย่อย ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำใช้ในการผลิต โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อหาแนวทางที่จะสามารถให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัด บึงกาฬ จำกัด ณ ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกจำนวน 12 แห่ง มีทุนดำเนินงาน 13,614,261.88 บาท ส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ฯ มีส่วนขาดแห่งทุน(5,605,613.59) บาท และมีขาดทุนสะสม (6,035,613.39) บาท สหกรณ์มีทรัพย์สินคือที่ดินเนื้อที่ 37 ไร่ และโรงงานผลิตหมอนยางพาราโดยใช้เงินทุนของสหกรณ์จำนวน 1 หลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดบึงกาฬได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราพร้อมครุภัณฑ์อุปกรณ์ จำนวน 8 หลัง งบประมาณ 193 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วในที่ดินของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย อาคารโรงงาน 5 หลัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว และมีอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 3 หลัง (สัญญาจ้างสิ้นสุด 29 กันยายน 2563)

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *