18 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 (ณ เวลา 24.00 น.) ผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,186 ราย วันนี้มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 369 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 357 ราย เดินทางจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักกันตัว 12 ราย กลับบ้านได้ 191 ราย รวมกลับบ้านสะสม 5,266 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 2,910 ราย ในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 15 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.12ซึ่งอยู่ในอัตราการที่ต่ำเมื่อเทียบกับการระบาดรอบแรก เนื่องจากมีความพร้อมด้านครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เตียง บุคลากร ความพร้อมโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/ โรงพยาบาลสนาม ดูแลผู้ติดเชื้อ รวมทั้งมาตรการรับคนไทยกลับเข้าประเทศถูกกฎหมาย นำเข้าระบบกักกันตัว ป้องกันการแพร่เชื้อให้กับคนในประเทศ
“วันนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชม ขอบคุณชาว จ.สมุทรสาคร และทีมงานสาธารณสุขที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างหนักในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ทำให้พบผู้ป่วยในชุมชนไม่มีการกระจายเป็นวงกว้าง หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้คาดว่า 1-2 สัปดาห์จะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ”นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศกลุ่มใหญ่อยู่ที่ จ.สมุทรสาคร ทำให้เกิดการเชื่อมโยงไปยัง 43 จังหวัด โดยมีผู้ติดเชื้อที่ไม่รวม จ.สมุทรสาคร 568 ราย เป็นผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อร้อยละ 26 และจากการค้นหาเชิงรุก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเกิดกลุ่มใหม่ๆ ตามมา เช่น บ่อนการพนันในภาคตะวันออก มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,491 คน พบจากการค้นหาเชิงรุกมากถึงร้อยละ 63 กลุ่มที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงได้กระจายไปหลายจังหวัด 283 ราย พบจากติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดร้อยละ 59 และกลุ่มสนามไก่ชน จ.อ่างทอง ที่พบผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อถึงร้อยละ 73 สำหรับกรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อ 593 ราย ทั้งนี้ ยังคงเน้นเฝ้าระวัง คัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ฝั่งตะวันตก สถานบันเทิง การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อจนครบ 14 วัน ที่สำคัญคือความร่วมมือของประชาชน จะทำให้สถานการณ์ก็ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ

สำหรับครอบครัว ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดและติดเชื้อสูง เช่น การติดเชื้อในครอบครัวในชุมชนวัดสิงห์ กทม. ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในอีกหลายครอบครัว, ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกัน, วินมอเตอร์ไซค์ รวมถึงไปติดในสถานที่ทำงาน รวมทั้งสิ้น 34 คน มีจุดสำคัญในการแพร่เชื้อ คือ ความเสี่ยงของคนในครอบครัว ในร้านอาหารสถานที่ขายอาหาร สถานที่ทำงาน ซึ่งเกิดจากการไม่สวมหน้ากากอนามัยและการรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น ขอความร่วมมือสถานประกอบการเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง ไม่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้


“การระบาดลอกใหม่ยังพบว่า ผู้เสียชีวิต 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว กลุ่มนี้เมื่อติดเชื้อมักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ขอความร่วมมือ ลูก หลานและคนในครอบครัว ระมัดระวัง เมื่อไปสถานที่เสี่ยง เช่น บ่อนการพนัน สถานบันเทิง หรือทำกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง ไม่ควรอยู่ใกล้ชิด แต่หากมีความจำเป็นต้องเข้มมาตรการ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ จะเป็นการลดการแพร่กระจายไปยังผู้สูงอายุและคนในครอบครัวได้ ในส่วนสถานที่ดูแลกลุ่มเปราะบางหรือบ้านพักคนชรา ต้องมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมและเจ้าหน้าที่ดูแล ล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากาก 100 % ซึ่งผ่านมาก็สามารถดำเนินการได้ดี”นพ.โอภาส กล่าว

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *