วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (บาห์เรน 1 ราย, ออสเตรีย 1 ราย, จอร์แดน 1 ราย, อิรัก 1 ราย, กาตาร์ 1 ราย, ตุรกี 1 ราย, คูเวต 1 ราย) ทุกรายอยู่ในสถานกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 13 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,543 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.66 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 141 ราย หรือร้อยละ 3.77 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,743 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

บาห์เรน 1 ราย เพศชาย อายุ 67 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 5 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักตัวและรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามระบบ

ออสเตรีย 1 ราย เพศหญิง อายุ 49 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ ก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย ได้เข้าสู่ระบบกักตัวและรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามระบบ

จอร์แดน 1 ราย เพศชาย อายุ 25 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักศึกษา เดินทางจากกาตาร์ถึงประเทศไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

อิรัก 1 ราย เพศหญิง อายุ 39 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานนวด เดินทางจากกาตาร์ถึงประเทศไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

กาตาร์ 1 ราย เพศหญิง อายุ 40 ปี สัญชาติไทย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

ตุรกี 1 ราย เพศหญิง อายุ 42 ปี สัญชาติไทย เดินทางจากกาตาร์ถึงประเทศไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

คูเวต 1 ราย เพศชาย อายุ 49 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง เดินทางจากกาตาร์ถึงประเทศไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

นายแพทย์ธนรักษ์กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 43 ล้านราย มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 1.1 ล้านราย จากรายงานพบว่าประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรป และบางประเทศกลับมาพบการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 อีกครั้งซึ่งมากกว่าในรอบแรก
สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งทุกคนจะต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐ และพบการติดเชื้อในประเทศบ้างเล็กน้อย โดยมี 2 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ได้แก่

  1. การพบผู้ติดเชื้อชาวเมียนมา ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก จากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานใน อ.แม่สอด จำนวน 8,818 ราย พบติดเชื้อ 6 ราย และตรวจหาเชื้อใน อ.แม่ระมาด, อ.ท่าสองยาง, อ.อุ้มผาง และ อ.พบพระ รวม 3,021ราย ทั้งหมดไม่พบติดเชื้อ อย่างไรก็ตามพื้นที่แม่สอดยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งภาครัฐได้บริหารจัดการปรับปรุงระบบการดูแลระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้รัดกุม บริหารจัดการการเปิดด่านพรมแดนให้มีความปลอดภัยสูงสุด และยังคงค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
  2. กรณีพบผู้ติดเชื้อที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 40 ราย ส่งตรวจหาเชื้อแล้ว 28 ราย ผลไม่พบเชื้อ 27 ราย อยู่ระหว่างรอผล 1 ราย และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำได้ 80 ราย ทุกรายไม่มีอาการ ได้แนะนำให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก และสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับสถานการณ์ใน อ.เกาะสมุย พบว่าประชาชนมีความตื่นตัวสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยกว่าร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่สวมประมาณร้อยละ 50 สำหรับประเด็นลดวันกักตัว จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของประเทศที่ผู้เดินทางซึ่งต้องรอความเห็นชอบจาก ศบค. อีกครั้ง ขณะนี้ยังยืนยันการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศอยู่ที่ 14 วัน อย่างไรก็ตาม การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศมีโอกาสเป็นไปได้ แต่การพบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสให้ได้โดยเร็วและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดจะสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการเปิดประเทศ-เปิดเศรษฐกิจให้กว้างขวางขึ้นอย่างปลอดภัย สร้างสมดุลระหว่างสุขภาพ-วิถีชีวิต-วิถีทางสังคม-เศรษฐกิจ ดังนั้นการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากาก

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *