วันที่ 24 สิงหาคม นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ได้เปิดเผยข้อมูล ภายหลังได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ในการติดตาม โบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยโบราณวัตถุชุดแรกที่ดำเนินการติดตาม ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว และ ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จัดแสดงอยู่ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา และทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ยอมรับว่าทับหลังทั้ง ๒ รายการ เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย ปัจจุบันได้นำทับหลัง 2 ชิ้นดังกล่าวออกจากห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มาจัดเก็บในห้องคลัง เพื่อรอขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกระบวนการส่งคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง คาดการณ์ว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จราวเดือนมีนาคม 2564

ภาพถ่ายโบราณวัตถุที่ถูกอายัดไว้ในห้องคลังของพิพิธภัณฑ์เอเชี่ยน อาร์ต มิวเซียม ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกาทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 143/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการติดตามโบราณวัตถุของไทยกลับคืนสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันภาพถ่ายโบราณวัตถุที่ถูกอายัดไว้ในห้องคลังของพิพิธภัณฑ์เอเชี่ยน อาร์ต มิวเซียม ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว


โดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้ติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการ ผ่านกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ส่งหนังสือติดตามทวงคืนโบราณวัตถุถึงสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) สหรัฐอเมริกา และส่งข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพร้อมหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจของกรมศิลปากร ตัวอย่างเอกสารอนุญาตในการส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน ยืนยันว่าโบราณวัตถุนั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้ถูกลักลอบนำออกไปโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

ภาพถ่ายโบราณวัตถุที่ถูกอายัดไว้ในห้องคลังของพิพิธภัณฑ์เอเชี่ยน อาร์ต มิวเซียม ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์


By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *