ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ ลงนามเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยมี รศ.ชูโชค อายุพงศ์ เป็นประธานคณะทำงาน ฯ  โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน การเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการแบบครบวงจร รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการบริหารจัดการน้ำ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบาย จัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการแบบครบวงจร และมีภารกิจในการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมและการพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ในทางหลักวิชาการ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่จัดระบบฐานข้อมูล ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ให้บริการทางวิชาการและร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ในทางหลักวิชาการที่จะนำไปสู่ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประกอบด้วย

 รศ. ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษา

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษา

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ ประธานคณะทำงาน

รศ.ดร.ธนพร สุปรียศิลป์ คณะทำงาน

ผศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย คณะทำงาน

ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์ คณะทำงาน

ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์ คณะทำงาน

ผศ.ดร.จีรพร เพกเกาะ คณะทำงาน

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ คณะทำงาน

ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ คณะทำงาน

ผศ.ดร.พนม กุณาวงศ์ คณะทำงาน

ผศ.ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ คณะทำงาน

ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ คณะทำงาน

ผศ.ดร.ปิติเทพ อยู่ยืนยง คณะทำงาน

ผศ. ดร.ทวี ชัยพิมมลผลิน คณะทำงาน

ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานและเลขานุการ

ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ รินชมภู คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *