ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วนี้ ๆ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าดูงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบนโยบายการขับเคลื่อนยางพาราสู่การเป็น Rubber Valley เน้นตลาดนำการผลิตพัฒนามาตรฐาน พร้อมเข้าชมสหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด โรงงาน GMP รายแรกของนครศรีธรรมราช

          นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการยางพารา สินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกยางจำนวน 1.83 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ 18.286 ล้านไร่ ภาครัฐมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งตลาดเป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบไปด้วย ตลาดกลางยางพาราของ กยท. 7 แห่ง ตลาดซื้อขายออนไลน์ ตลาดยางพาราท้องถิ่น เป็นต้น สำหรับตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าสู่ตลาดประมาณ 17,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าการซื้อ-ขายประมาณ 1,000 ล้านบาท ระบบการให้บริการตลาด มี 2 รูปแบบ คือ ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงแบบจับคู่คำสั่งซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย การพัฒนาระบบให้ทันสมัยและตอบโจทย์ให้กับผู้มาใช้บริการเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถการตรวจสอบย้อนกลับได้ ผ่านระบบ ISO ทำให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่น พร้อมกับการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด

          นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองยางพาราหลักของประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา ทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปริมาณที่มากและได้คุณภาพที่ดี ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีเกษตรกรปลูกยางจำนวน 187,228 ราย พื้นที่ 1,864,230ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 262 กก./ไร่/ปี นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต ระบบขนส่งสินค้า การตั้งโรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ก้าวสู่อุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งเป็นที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเป็น Rubber Valley ศูนย์กลางยางพาราของประเทศไทย

 สำหรับ สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางโรงรมยางจำนวน 2 โรง และ โรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน 1 โรง โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำยางจากสมาชิกได้ประมาณ 13,000 กก./วัน ซึ่งโรงงานของสหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควัน : GMP เป็นโรงแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช และในส่วนของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนได้ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015 ซึ่งขณะนี้โรงงานยางอัดก้อนสหกรณ์นิคมทุ่งสง ได้ผลิตยางอัดก้อนและรับจ้างอัดก้อนให้กับ กยท.และบริษัทต่างๆ  สามารถส่งออกยางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *