วันนี้ (1 มี.ค. 64 ) ที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันแถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด 19 และความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดชียงใหม่
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนในรอบนี้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวัคซีนล็อตนี้จะทำการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงอายุ 18-60 ปี จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว 6 กลุ่มโรค ประชาชนทั่วไปและแรงงาน โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับสนับสนุนล็อตแรก จำนวน 83,500 โด๊ส แบ่งเป็น เดือนมีนาคม 3,500 โด๊ส เดือนเมษายน 32,000 โด๊ส และเดือนพฤษภาคม 48,000 โด๊ส ส่วนประชาชนทั่วประคาดว่า จะเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนได้ภายในเดือนมิถุนายน นี้

การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการ Kicked off การเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้กับคนเชียงใหม่ โดยผู้ที่จะฉีดวัคซีน 1 คนจะได้รับการฉีด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จะห่างกัน 2-3 สัปดาห์ ซึ่งในวันนี้มีผู้ฉีดวัคซีนครั้งแรกนี้ จำนวน 300 คน มี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นปฐมฤกษ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับในล็อตแรก จำนวน 3,500 โดส ขณะนี้ได้เก็บไว้ที่คลังยาในตู้แช่ยาที่ความเย็น 2-8 องศา และหลังจากนี้จะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยก่อนจะทำการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้น ต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้ 1.ลงทะเบียน (ทำบัตร) 2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 3.คัดกรอง/ซักประวัติ, ประเมินความเสี่ยง, ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 4.รอฉีดวัคซีน 5.ฉีดวัดซีน 6.พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน Line official account “หมอพร้อม” 7.จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 8.Dash Board ประเมินผล ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048-50


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจรับวัคซีนโรคโควิด 19 จำนวน 200,000 โดสจากซิโนแวค เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันโรค จากการศึกษาในคนระยะที่ 1, 2 และ 3 ในประเทศบราซิล ตุรกี อินโดนีเซีย และชิลีแล้ว มีการรายงานผลว่า วัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 ได้รับการรับรองและให้ใช้ในประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว กระทรวงสาธารณสุข ได้การกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัดแรกได้แก่ เชียงใหม่ , ตาก , นครปฐม ,ราชบุรี ,สมุทรสงคราม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , ชลบุรี , กรุงเทพมหานคร ,สมุทรสาคร , ภูเก็ต และ,สุราษฎร์ธานี

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *