GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบ ทั้งประเทศจุดความร้อนพุ่งกว่า 4,500 จุด กระจุกตัวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศมากถึง 4,504 จุด โดยพบมากสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,017 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,511 จุด พื้นที่เกษตร 382 จุด พื้นที่เขต สปก. 338 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 239 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 17 จุดข้อมูลภาพจากดาวเทียม พบว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมีการจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก โดยจังหวัด #กาญจนบุรี พบจุดความร้อนมากที่สุด 646 จุด รองลงมาเป็นจังหวัด #ลำปาง 465 จุด และจังหวัด #ตาก 344 จุด ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรตามลำดับ เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้ พบจุดความร้อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนสถานการณ์ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบมากสุดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สูงถึง 4,398 จุด และราชอาณาจักรกัมพูชา 1,187 จุด ทำให้พื้นที่ที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนดังกล่าว ต้องเฝ้าระวังด้านหมอกควันที่อาจพัดข้ามแดนเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องและอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *