ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ ภูมิธรรม เวชยชัย สมาชิกพรรคเพื่อไทยและสมาชิกกลุ่ม CARE คิดเคลื่อนไทย ได้โพสต์ เฟชบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องให้ สภาผู้แทนราษฎร ต้องเร่งทำหน้าที่ ก่อนที่จะสายเกินไป สถานการณ์วิกฤติไม่เคยรอใคร

โดยข้อความระบุว่า สภาผู้แทนราษฎร ต้องเร่งทำหน้าที่ ก่อนที่จะสายเกินไป สถานการณ์วิกฤติไม่เคยรอใคร * เมื่อฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขต ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็น ส.ส.ที่มาจากเสียงของประชาชนต้องทำหน้าที่ร่วมคลี่คลายปัญหาของประเทศโดยเร็ว ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติถูกคุกคามจากฝ่ายบริหารถึงขนาดปล่อยให้”ทหาร” เข้าไปใช้สถานที่ในสภา ส่งผลกระทบกับการปฎิบัติงานบางส่วนในสภาฯ ซึ่งท่านประธานรัฐสภา (พณฯชวน หลีกภัย)ควรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ผมขอเรียกร้องให้ ส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย จับมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อเสนอให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญโดยเร็ว อย่าละทิ้งโอกาสของสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำหน้าที่คลี่คลายปัญหาวิกฤติใหญ่ของประเทศด้วยอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูกมอบหมายมาจากพี่น้องประชาชน และใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อยุติการประกาศใช้สถานการณ์ฉุนเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทันที เพราะนี่คือชนวนสำคัญที่จะนำไปสู่วิกฤติครั้งใหญ่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ “ สถานการณ์วิกฤติ และ ความวิบัติ ไม่เคยรอใคร “ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีความหมายและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้”

นายภูมิธรรม เวชยชัย


ก่อนหน้านี้ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี สมาชิกกลุ่ม CARE คิดเคลื่อนไทย ได้โพสต์เฟชบุกส่วนตัวเรียกร้องให้ ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าชื่อ เพื่อเปิดสภาสมัยวิสามัญแกไขวิกฤติในขณะนี้ โดยข้อความระบุว่า เพื่อเกียรติภูมิของฝ่ายนิติบัญญัติและจิตสำนึกในหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
.
ขอเรียกร้องให้ส.ส.กว่า 246 คนเข้าชื่อถึงประธานรัฐสภาเพื่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโดยเร็ว เพื่อร่วมกันกับประชาชนหาทางออกจากวิกฤตที่กำลังหนักหน่วงขึ้นทุกที
สส พรรคร่วมฝ่ายค้านมี 212 เสียง ต้องการอีก 35 เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้เกิน 246 เสียงตามมาตรา 123 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

ทั้งนี้ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาปีหนึ่งมี 2 สมัย (ช่วงนี้ปิดสมัยประชุมสามัญ เปิดสมัยประชุมสามัญอีกที 2 พฤศจิกายน 2563) สถานการณ์ขณะนี้ เปิดโอกาสให้มีสมัยประชุมอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า.. “ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ” ซึ่งเป็นการประชุมรัฐสภา กรณีพิเศษนอกเหนือจากประชุมสมัยสามัญของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ 2560 การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ สามารถทําได้..เช่น เมื่อมีเรื่องจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้
-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้..
ขณะนี้สมาชิกรัฐสภา มีจำนวน 738 คน (ส.ส. มี 488 คน + ส.ว. มี 250 คน = 738 คน)
หนึ่งในสามคือ 246 คน ซึ่งสามารถเข้าชื่อกัน เพื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เป็นกรณีพิเศษ เร่งด่วน จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองในขณะนี้

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *