ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทย มีมติเป็เอกฉันท์เลือกนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการพรรคนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี

ซึ่งที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 พรรคเพื่อไทย ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ จำนวน 24 คน ประกอบด้วย

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค 1. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล4. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 5. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 6. นายพิชัย นริพทะพันธุ์7. นายสุทิน คลังแสง8. นายไชยา พรหมา 9. พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์10. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

เลขาธิการพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

รองเลขาธิการพรรค 1. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม2. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ 3. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล 4. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย 5. นายนพ ชีวานันท์

เหรัญญิกพรรค นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี

โฆษกพรรค นางสาวอรุณี กาสยานนท์

กรรมการบริหารพรรค 1. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 2. นายสรวงศ์ เทียนทอง3. นายองอาจ วงษ์ประยูร4. นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

#พรรคเพื่อไทย#ผนึกกำลังเพื่อไทยพลิกฟื้นประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาประชาชน

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *